EX項圈/手環

EX項圈

EX項圈
   
內含20針灸絆粉末 磁扣約 1200高斯
品名   日華針灸絆EX項圈 50 公分 日華針灸絆EX項圈 60 公分        
適用部位 頸部 手 腳踝          頸部 手 腳踝
建議售價 690 690

                     45公分 發售中!!!!!!